Lääkehoidon kokonaisarviointi

Laiva-apteekin on täytettävä sille laissa asetetut vaatimukset. Laiva-apteekin tarkastus tulee suorittaa alusluokkien A, B ja C tapauksessa vähintään vuoden välein, alusluokan D tapauksessa vähintään 3 vuoden välein. Tarkastuksen suorittaa proviisori, jonka laatima todistus on osa laivan katsastuksessa vaadittavaa virallista dokumentaatiota.

Lisätietoa laiva-apteekkien tarkastuksiin liittyen saat ottamalla meihin yhteyttä, anja.vaasankeskus@apteekit.net

Toimitamme myös lääkkeitä ja hoitotarvikkeita laiva-apteekkeihin.