Medicin

EMLA 25/25 mg lääkelaastari (yksittäispakattu)2x1 kpl

Emla är ett lokalbedövningsmedel för huden. Dess verksamma ämnen är lidokain och prilokain. Emla används för att ta bort smärta från appliceringsområdet tillfälligt. Emla används i allmänhet enligt läkares eller sjuksköterskas instruktioner på oskadad hud för ytlig bedövning i samband med mindre ingrepp. Exempel på sådana här åtgärder är blodprovstagning, nålstick, ytliga kirurgiska ingrepp, så som borttagning av mollusker eller insättning av (intravenös) kanyl. För under 3-åriga barn eller för långvarigt bruk endast enligt läkares ordinationer.

Användningsändamål:
Emla är ett lokalbedövningsmedel för huden. Dess verksamma ämnen är lidokain och prilokain. Emla används för att ta bort smärta från appliceringsområdet tillfälligt. Emla används i allmänhet enligt läkares eller sjuksköterskas instruktioner på oskadad hud för ytlig bedövning i samband med mindre ingrepp. Exempel på sådana här åtgärder är blodprovstagning, nålstick, ytliga kirurgiska ingrepp, så som borttagning av mollusker
Aktiv ingrediens:
lidokaiini,
prilokaiini,
Paketstorlek:
2 x 1 kpl
Marknadsförare:
Aspen Nordic
Finns i lager
SKU:
528869
13,32 €
Emla är ett lokalbedövningsmedel för huden. Dess verksamma ämnen är lidokain och prilokain. Emla används för att ta bort smärta från appliceringsområdet tillfälligt. Emla används i allmänhet enligt läkares eller sjuksköterskas instruktioner på oskadad hud för ytlig bedövning i samband med mindre ingrepp. Exempel på sådana här åtgärder är blodprovstagning, nålstick, ytliga kirurgiska ingrepp, så som borttagning av mollusker eller insättning av (intravenös) kanyl. För under 3-åriga barn eller för långvarigt bruk endast enligt läkares ordinationer.
Vuxna:
Ett eller flera plåster sätts på det eller de områden som ska behandlas i minst 1-5 timmar


Barn:
3-11 månader: Plåstret sätts fast i 1-4 timmar, högst 2 plåster samtidigt
1-5 -åringar: Plåstret sätts fast i 1-5 timmar, högst 10 plåster samtidigt
6-11 -åringar: Plåstret sätts fast i 1-5 timmar, högst 20 plåster samtidigt
Se mer specifika bruksanvisningar för olika åldersgrupper och en bildbeskrivning av plåstret från bipacksedeln.

Bruk för skadad hud:
Kortare, 15-30 minuters applikationstid rekommenderas för skadad hud, så som i samband med mjölkskorv och mollusker
Då mollusker ska tas bort från barn som har mjölkskorv låter man Emla verka i 30 minuter
25mg lidokain
25mg prilokain
Använd inte Emla på eksem, skråmor eller öppna sår
Emla kan användas i samband med flera vaccinationer. Försäkra dig om lämpligheten med den läkare eller sjukskötare som genomför vaccinationen
Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att läsa bipacksedeln, kontakta ditt apotek eller din läkare.
På verkningsområdet kan förekomma irritation (huden kan blekna eller rodna, det kan förekomma mild svullnad, en brännande känsla eller klåda)
Dessa symptom är de vanligaste reaktionerna då Emla eller andra lokalbedövningar används
Symptomen försvinner utan någon specifik behandling
Fler biverkningari bipacksedeln
Fråga din läkare eller personalen på ditt apotek om råd innan du använder något läkemedel under graviditeten och amning
Se de allmänna anvisningarna i bipackssedeln för användning under graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)