Översyn av fartygsapotek

Fartygsapotek bör uppfylla vissa lagstadgade kriterier. En översyn av fartygsapoteket bör genomföras minst en gång om året för fartyg tillhörande fartygsklasserna A, B och C. För fartygsklass D krävs en översyn minst en gång per 3 år. Översynen genomförs av en provisor. Intyget över en godkänd apoteksöversyn skall bevaras som en del av fartygets officiella dokumentation.

Tilläggsinformation angående översyn av fartygsapotek får du genom att kontakta oss, anja.vaasankeskus@apteekit.net

Vi levererar även läkemedel och vårdutrustning till fartygsapotek.

den ja tekee havainnoistaan raportin lääkärille mahdollisia lääkitysmuutoksia varten.