Medicin

HYDROCORTISON 2,5 % emuls voide 20 g

Hydrocortison-kräm används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika sjukdomstillstånd i huden förorsakade av allergi och annan irritation. Dess huvudsakliga effekt är att lokalt minska inflammation (anti-inflammatorisk effekt).

Användningsändamål:
Hydrocortison-kräm kan också användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig behandling av blöjeksem. För långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

Dosering:
Krämen stryks ut på området som ska behandlas 1-3 gånger per dag
Då symptomen lindras räcker vanligen en behandling per dag
Vid vård av blöjeksem bör fortlöpande behandling begränsas till två veckor eftersom en fuktig blöja kan öka absorptionen av krämen och risken för biverkningar
Se noggrannare doseringsanvisningar i bipackssedeln


Bör observeras:
Produkten får inte användas för ögonen eller vård av sår
Använd inte produkten om du har en hudinfektion förorsakad av bakterier, virus eller svamp (t.ex. svinkoppor,
Aktiv ingrediens:
hydrokortisoni
Paketstorlek:
20 g
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
SKU:
085274
7,98 €
Hydrocortison-kräm kan också användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig behandling av blöjeksem. För långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.
Krämen stryks ut på området som ska behandlas 1-3 gånger per dag
Då symptomen lindras räcker vanligen en behandling per dag
Vid vård av blöjeksem bör fortlöpande behandling begränsas till två veckor eftersom en fuktig blöja kan öka absorptionen av krämen och risken för biverkningar
Se noggrannare doseringsanvisningar i bipackssedeln
2,5% hydrokortison
Produkten får inte användas för ögonen eller vård av sår
Använd inte produkten om du har en hudinfektion förorsakad av bakterier, virus eller svamp (t.ex. svinkoppor, ros, vattkoppor, vårtor, mollusker)
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
Biverkningar förekommer väldigt sällan eftersom Hydrocortison-preparaten är så svaga
Långvarig behandling och behandling av stora hudytor kan förorsaka biverkningar framför allt hos barn
Ovanligare biverkningar i bipackssedeln
För kortvarig användning på små hudytor föreligger inga hinder
Angående behandling av stora hudytor samt långvarig behandling bör man rådfråga läkare
Se allmänna anvisningar för läkemedelsanvändning under graviditet och amning i bipackssedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)