Insamling av läkemedelsavfall

I apoteket finns ett insamlingskärl för läkemedelsavfall. Föråldrade och överflödiga tabletter, salvor samt lösningar kan returneras i originalförpackning. Kvicksilvertermometrar, cytostatika och produkter innehållande jod, sprutor samt nålar bör returneras skilt för sig.