PROFAST PUHDISTUSTABLETIT PROTEESEILLE 32 TABL

ProFast Super rengöringstabletter passar för helprotes, delprotes samt odontologiska anläggningar. ProFast Super rengöringstabletter är avsedda särskilt för rengöring av icke-vattenlösliga ämnesrester från proteser och odontologiska anläggningar. Tabletternas antibakteriska konsistens eliminerar bakterier som orsakar dålig lukt och plack.

Användningsändamål:
Avlägsnar beläggningar och fräschar upp proteser.

Dosering:
Ta protes ur munnen och borsta den under löpande vatten med en tandborste.
Droppa en rengöringstablett i varmt vatten. Placera protes i bubblande blå vätska. Se till att hela protesen täcks av vätskan.
Låt protesen vara i vätskan för 5 minuter så att icke-vattenlösliga ämnesrester avlägsnas helt. Det bästa resultatet nås genom användning varje dag. Protesen kan lämnas i vätskan övernatt.
Skölj protes i löpande vatten. Torka av ordentligt innan du använder en fixativ eller fixeringstejp.


Förteckning över ingredienser:
Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate Peroxyhydrate,
Paketstorlek:
32 TABL
Marknadsförare:
Adento Oy
Finns i lager
SKU:
9225345
6,49 €
162,25 € / 0.0400
Avlägsnar beläggningar och fräschar upp proteser.
Ta protes ur munnen och borsta den under löpande vatten med en tandborste.
Droppa en rengöringstablett i varmt vatten. Placera protes i bubblande blå vätska. Se till att hela protesen täcks av vätskan.
Låt protesen vara i vätskan för 5 minuter så att icke-vattenlösliga ämnesrester avlägsnas helt. Det bästa resultatet nås genom användning varje dag. Protesen kan lämnas i vätskan övernatt.
Skölj protes i löpande vatten. Torka av ordentligt innan du använder en fixativ eller fixeringstejp.
Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate Peroxyhydrate,Trisodium Phospate, Potassium Monopersulfate, Sulfamic Acid, Sodium Perborate Monohydrate, PVP, Sodium Layryl Sulfate, TAED, Aroma, Color C.I.42090
Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate Peroxyhydrate,Trisodium Phospate, Potassium Monopersulfate, Sulfamic Acid, Sodium Perborate Monohydrate, PVP, Sodium Layryl Sulfate, TAED, Aroma, Color C.I.42090
Rumstemperatur (+15C - +25C)